Sản phẩm

˂
˃

Nạp bình cứu hỏa MFZ4 ABC – BC

Mã sản phẩm: NBCH-VN-01

Mã sản phẩm: NBCH-VN-01

Nhà sản xuất: BHLĐ Việt Nam

Tiêu chuẩn: Việt Nam

Chất liệu nạp: Bột khô

Trọng lượng: 4kg

Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

Mô tả sản phẩm